خرید آجر در تهران

تولید آجر

 کیفیت محصولات سینتر شده ارتباط اساسی با جذب آب دارد و همچنین تابعی از مقاومت فشاري و چگالی کل محصولات سینتر شده است بدین جهت کیفیت مکانیکی محصولات سینتر شده توسط آزمایشات مقاومت فشاري، چگالی کل و میزان جذب آب تخمین زده میشوند. عامل اصلی رنگ در آجرهاي رسی اکسید آهن است. رنگهای قرمز یا قرمز قهوهاي معمولا به علت دانه های ریز و پراکنده هماتیت و دیگر کانیهای آهن (گوتیت، سیدریت، پیریت و غیره) تحت شرایط اکسیداسیون پخت به دست میآید. از دیگر عوامل مؤثر بر رنگ محصول کلسیت است. رس های غنی از کربنات با مقدار CaO بیش از 7 %در موقع پخت به رنگ زرد کمرنگ، زرد یا زرد متمایل به قهوهاي در میآیند. مقادیربیشتر کربناتها رنگ رسهایی که پس از پخت قرمز میشوند، سفید یا روشن میکنند. فرآیندهایی که باعث این تغییر رنگ میگردند هنوز به درستی شناخته نشده است. اما احتمالا ناشی از ورود مقداری از آهن به درون کربنات های کمپلکسی مانند انکریت به فرمول (CO3(CaMgFe است که رنگ تند هماتیت را ندارد به دلیل مقدار CaO بالا (تقریبا بالای 20 درصد) رنگ نمونه آجرهای ساخته شده، روشن و یا زرد متمایل به قهوهای است. در نمونه های مورد بررسی، بعد از مرحلۀ پخت در کوره، در یکی از نمونه های آجر، (3-MH)هستۀ سیاه مشاهده شد.

آجر نتیجه پختن خاک رس است. در ابتدا خاک رس با کیفیت بالا را تهیه نموده و آن را به صورت گل در آورده در مرحله بعدی قالب گیری و یا همان به اصطلاح خشت زنی شروع می شود. خشک شدن خشت ها مرحله ای که باید حتما طی شود تا آجر مرغوب تولید شود. پس از خشک شدن به آن خشت خام گفته می شود. در مرحله آخر این خشت های خام به کوره های آجرپزی انتقال داده شده و طی یک فرآیند پخته گردیده و تبدیل به آجر می شوند.

مصالح ساختمانی هادی حصارکی یکی از بزرگترین مجموعه های تولید و عرضه آجر در تهران می باشد. خرید آجر در تهران با کیفیت مناسب و قیمتی مقرون به صرفه در مجموعه بزرگ هادی حصارکی.