قیمت بلوک

قیمت بلوک

بلوک ساختمانی

بلوک ها در مقاومت ساختمان و سازه تاثیر بسزایی ندارند و همواره به عنوان مصالح پر کننده محسوب می شوند. بلوک سبک بتنی به بلوک هایی گفته می شود که چگالی آنها حداکثر 1700 کیلوگرم برمتر مکعب باشد. بلوک سبک از سیمان، ماسه، آب و سبک دانه های طبیعی یا صنعتی ساخته می شود.
با این وجود بلوکها باید قادر به تحمل ضربه های ناشی از حمل و نقل متعارف و نیروهای ناشی از عبور و مرور در زمان بتن ریزی باشند .
بلوکها از مواد مختلفی مانند بتن، سفال، یونولیت و … تولید می شوند. به طور کلی مواد تشکیل دهنده آنها نباید روی بتن اثر شیمیایی داشته باشد. وزن یک بلوک کامل تقریبا ۷ کیلو گرم است.از بلوک به عنوان قالب دایمی برای قالب بندی گونه های جان تیرو همچنین قالب زیرین بتن پوششی درجا، استفاده می شود. قسمت زیرینبلوک برای تامین سطح صافی برای انجام نازک کاری و لبه های داخلی بلوکها برای تقویت ایستایی مقطع آن، تعبیه می شود.
برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه ها از بلوکها استفاده می شود. این بلوکها توخالی بوده و جنس آنها از نوع بتن، سفال و حتی پلی استایرن کند سوز می تواند باشد. سطح زیرین بلوکها به منظور انجام نازک کاری مناسب صاف بوده و بلوکها باید بتواند وزن سرباره های عادی مانند عبور افراد را تحمل نماید. البته بلوکها در محاسبات مقاومت سقف به حساب نمی آیند.
نکات مهم در انتخاب بلوک مورد نیاز :
۱-در انتخاب بلوکها بایستی به موارد زیر توجه شود.
۲- جنس بلوکها بر روی بتن اثر شیمیایی نداشته باشد.
۳-ارتفاع بلوکها تابعی از ارتفاعی کل سقف است. عرض بلوکها بین ۲۰ الی ۲۵ سانتی متر باشد.
۴-وزن بلوکهای سفالی هر عدد ۷ کیلو گرم و وزن بلوکهای بتنی بین ۱۱ الی ۱۷ کیلو گرم باشد. در انتخاب وزن باید به کاتالوگ های کارخانه سازنده توجه شود.
۵-ضخامت جدار های عمودی و افقی بلوکهای بتنی از ۱۵ میلی متر کمتر نباشد.
۶-حداقل محل نشیمنگاه بلوک ۱۷,۵میلی متر باشد.
۷-بلوکهای سفالی عاری از ترک و دانه های آهکی بوده و رنگ آنها کاملا یکنواخت باشد. سطوح بلوکها کاملا صاف و عاری از خمیدگی باشد و سطوح خارجی بلوکها جهت نازک کاری شیاردار باشد.
۸-جذب آب بلوکهای سفالی بیشتر از ۲۰ درصد نباشد.
مزایا استفاده از بلوک :
۱-سرعت دیوار چینی و ساخت سازه بنایی با آنها بسیار بیشتر از آجر یا قطعات کوچک‌تر مشابه است.
۲-از نظر قیمت ساخت نهایی نسبت به دیوارهای آجری کمی ارزان قیمت‌تر هستند.