قیمت تیرچه

تیرچه چیست؟

تیرچه و انواع آن
 
تیرچه عضو پیش‌ساخته‌ای است متشکل از بتن و فولاد که در دو نوع تیرچه پیش‌ساخته و تیرچه خرپایی تولید می‌شود.
 
انواع تیرچه ها شامل موارد زیر می شود :
1- تیرچه بتنی
2-تیرچه پیش ساخته خرپایی
3-تیرچه پیش ساخته پیش تنیده
4-تیرچه های با قالب سفالی ( تیرچه فوندوله دار(
5-تیرچه های فلزی با جان باز ( تیرچه کرومیت)
 
تیرچه بتنی از بتن و آرماتورهای فولادی ساخته شده است با قرارگیری بلوکها مابین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده, مقطع مرکب تی شکل مناسبی را تشکیل می دهند.
دهانه و ابعاد تیرچه متناسب با نوع و میزان حجم باری است بر روی آن وارد می شود. کمترین میزان ضخامت بتن 40 میلی متر و عرض آن حداقل 100 میلی متر می باشد.
 
تیرچه‌ها در دو مرحله تحت اثر نیرو قرار می‌گیرند:
 
1- مرحله اول: تیرچه در مرحله حمل و نقل، بار ناشی از وزن خود را متحمل می شود.
2- مرحله دوم: تیرچه در زمان اجرای سقف بار ناشی از اجزای استفاده شده در سقف مانند وزن تیرچه, بلوک و بتن پوششی درجا  و همچنین بارهای حین اجرا را تحمل می کند. در واقع این مرحله تا قبل از زمانی است که مقاومت بتن ریخته شده حاصل شود.
3- مرحله سوم: پس از اینکه مقاومت بتن ریخته شده حاصل شد نوبت به این مرحله می شود. در این مرحله, تکیه گاه های موقت برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع T شکل, بار ناشی از بارهای مرده و زنده در هنگام بهره برداری را تحمل می کند.

تیرچه استاندارد

تیرچه استاندارد به تیرچه ای گفته می شود که بر اساس ضوابط و اصول استاندارد تولید شود. تیرچه استاندارد حصارکی  بر اساس ضوابط استاندارد ملی ایران و مقررات ملی ساختمان تولید می شود و دارای پروانه علامت استاندارد می باشد. تیرچه استاندارد مانند تیرچه کرمیت و تیرچه بلوک یا تیرچه بتنی می شود و محصولات نهایی تولید شده مورد وارسی و نظارت واحد کنترل کیفیت قرار می گیرد.