آهک ساختمانی

آهک ساختمانی

آهک ساختمانی آهکی است که ، بنا بر مشخصات شیمیایی ( خلوص سنگ آهک ) ، فیزیکی و روش فرآوری (دما و نحوه ی پخت ) برای مصارف ساختمانی ویژه یا معمولی ، به صورت آهک زنده یا شکفته ، کاربرد دارد .
به طور کلی ، آهک واژه ای است عمومی که برای شکل های مختلف فیزیکی و شیمیایی آهک زنده ، آهک هیدراته و آهک هیدرولیک ، که ممکن است پر کلسیم ، منیزیمی یا دولومیتی باشد ، به کار می رود . آهک پر کلسیم ، منیزیمی یا دولومیتی ، به ترتیب از سنگ آهک فاقد کربنات منیزیم تا ۵ یا داری ۵ تا ۳۵ و ۳۵ تا ۴۶درصد کربنات منیزیم به دست می آیند . بررسي خصوصيات فني مصالح مورد استفاده درمعماري سنتي و بومي ايران كه برگرفته شده از مواد موجود در محيط استقرار آن بناها وتأمين كننده همسازگاري لازم با محيط زيست مي باشند
تبيين علل استفاده از اين گونه مصالح در بناها، از يك طرف به منظور كاهش مصرف منابع طبيعي و از طرف ديگر صرفه جويي در منابع انرژي طي مراحل توليد مصالح ساختمانی، بناهاي سنتي و نيز نگه داري، حفاظت و مرمت اين گونه بناها مي باشد. استفاده از آهك و ملات هاي با پايه مواد آهكي ارزان، در دسترس و با دوام در ساختمان را به عنوان رمزينه سازگاري مصالح سنتي درمعماري بومي ايران آشكار سازد