بلوک

 گروت آماده درشت دانه نوعی ملات آماده به مصرف و با خواص روانی مطلوب و بدون انقباض و دارای دانه بندی با رسمی 12/5 میلیمتر می باشد و جهت ضخامت های بالاتر از 100 میلیمتر مناسب می باشد.
موارد کاربرد:
 پر کردن فضای خالی زیربیس پلیت ها یا صفحه ستون ها
اجرای فونداسیون ماشین آلات سنگین و نصب آنها
زیر سازی فولادی و ثابت سازی بتن های پیش ساخته
تزریق در حفره های بتن
گروت ریزی پایه پل ها ، فضای خالی بین ستون و پل
پر نمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
پر کردن دور لوله های عبور آب از جداره های بتنی به عنوان یک ملات آب بندی
گروت ریزی محل بولت و باکس های بتنی